OZON GAZI İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MIDIR?

OZON GAZI İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MIDIR?

Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal bir dezenfektan oluşu ve sürekli teneffüs edilmediği taktirde insan sağlığına zararlı değildir.

Amerika Birleşik Devletlerindeki EPA, OSHA, USDA ve ACGIH kuruluşları, 0,1 ppm miktarındaki ozon seviyesine 8 saat süreyle kalmanın hiçbir yan etkisi olmadığını tespit edilmiştir.

Firmamız ozon filtreleri uygularken yukarıda anlatılan kriterleri esas almaktadır.