DUMAN VE KOKUDAN KURTULMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Alp aktif elektrostatik filtreler gıda ürünlerini pişirirken  oluşan duman ve kokunun tutulmasının yanında aynı zamanda sanayi tesislerinde oluşan yağ buharının filtrelenmesinde de oldukça etkilidir.  Elektrostatik filtrel[...]

HEPA VE ULPA FİLTRE NEDİR?

Hepa’nın açılımı High Efficiency Particulate Arresting’dir. Yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı anlamına gelir. Hepa filtreler, 0,3 mikrona kadar partikülleri %85 ve üzeri oranlarda havadan arındırabilen filtre[...]

AKTİF KARBON FİLTRE NEDİR?

Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini yakalama ve tutma özelliği vardır. Aktif karbon filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak gözenekten oluşmaktadır. Bu gözenekler sayesinde bir çok koku yayan zehirli gazlar yakalanır. Aktif [...]

OZON GAZI İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MIDIR?

Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Kalıntı bırakmayan doğal bir dezenfektan oluşu ve sürekli tene[...]